hlavička webu

Aktuality


Momentálně není uložena žádná aktuální zpráva.

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Ústecký kraj

Město Jiříkov

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky

MSM Group

Kde nás najdete

Kliknutím otevřete nové okno s mapou.

Domov "Srdce v dlaních" - všeobecné informace

Vážení návštěvníci našich stránek,

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše webové stránky. Vítáme Vás v nové verzi webových stránek naší organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (dříve Domov důchodců Filipov). Dovolte, abychom Vás v úvodu seznámili s několika informacemi o "našem" Domově:

Stránky, které jste navštívili, slouží zejména k informování o službách, které poskytujeme.

Zřizovatelem naší organizace je Město Jiříkov. Organizace poskytuje služby v Jiříkově, v objektu č. p. 65/2 na k. ú. Filipov.

Domov “Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb. a poskytuje pobytové a terénní sociální služby:


Pokud budete po návštěvě našich stránek mít potřebu se dotázat na námi poskytované služby, jejich cíle, poslání, principy, cílovou skupinu či jiné informace, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Kliknutím na odkaz si můžete prohlédnout platnou organizační strukturu Domova "Srdce v dlaních".

Posláním organizace je poskytnutí přiměřené podpory, pomoci či péče osobám, které vzhledem ke svému věku, zhoršenému zdravotnímu stavu, nebo jinému znevýhodnění, mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

S respektem k individuálním potřebám zajišťujeme našim klientům sociální služby buď formou terénní, v jejich přirozeném prostředí, nebo ve formě pobytové v Domově „Srdce v dlaních“.


Každý registrovaný poskytovatel sociálních služeb, samozřejmě včetně našeho Domova, je ze zákona povinen dodržovat tzv. standardy kvality a plnit řadu zákonem předepsaných povinností.

Standardy kvality jsou vnitřním souborem kritérií určených pro činnost Domova, jejichž pomocí se v rámci tzv. inspekce kvality posuzuje jaká je vnitřní kvalita služeb poskytovatele.

Tvorbu, vznik a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb do naší praxe vnímáme jako výstup z cílené činnosti pracovníků a klientů našeho domova, jejímž cílem je zformulovat soubor interních pravidel pro sociální služby v Domově, vymezit požadovaný profil pracovníka našeho Domova a stanovit soubor závazných postojů k úkolu poskytování sociálních služeb v oblasti naší působnosti, (§ 99 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění).

Další ze základních aspektů naší činnosti je plnění tzv. základních povinností poskytovatele. Tyto jsou uvedeny v §§ 88 a 89 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Naše organizace standardy kvality zpracovává pro všechny námi poskytované služby. Ověřováním plnění našich ze standardů kvality a základních povinností poskytovatele je pověřen vedoucím tým přímé péče a ředitel organizace. Za naplňování standardů kvality a plnění povinností jsou odpovědni všichni pracovníci Domova.


Prohlášení o přístupnosti   |   GDPR   |   Whistleblowing   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Stránky udržuje: webmaster@ddfilipov.cz