zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

Kontakty


kontaktní údaje

Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov

Filipov 65
407 53 Jiříkov

IČO: 47274581, zřizovatel: Město Jiříkov
tel.: 412 338 397, 412 338 592 (spojovatelka)
e-mail: info@ddfilipov.cz
datová schránka: z63egdd
bankovní spojení: 0924185359/0800


vedení domova

ekonomka, zástupkyně statutárního orgánu:
Pavlína Wittgruberová
mobil: 723 024 685
wittgruberova@ddfilipov.cz

vedoucí úseku zdravotní a sociální péče:
Bc. Ivana Boháčová, DiS
mobil: 734 570 198
bohacova@ddfilipov.cz

vedoucí stravování:
Romana Bučková
mobil: 736 482 496
buckova@ddfilipov.cz

úseková sestra, zdravotně-sociální pracovnice pobytových služeb:
Markéta Dohnalová
mobil: 734 254 836
dohnalova@ddfilipov.cz

sociální pracovnice pobytových služeb:
Mgr. Iveta Hermanová
mobil: 733 127 493
hermanova@ddfilipov.cz

vedoucí úseku terénních služeb, sociální pracovnice:
Mgr. Jana Podzimková, DiS
mobil: 604 298 497
podzimkova@ddfilipov.cz


provoz domova

vedoucí stravování:
Romana Bučková
mobil: 736 482 496
buckova@ddfilipov.cz

hospodářsko-provozní pracovnice:
Jana Mikešová
mobil: 736 482 499
hospodarka@ddfilipov.cz

účetní:
Alena Suchá
mobil: 736 482 498
ucetni@ddfilipov.cz


pobytové služby


vedoucí úseku zdravotní a sociální péče::
Bc. Ivana Boháčová, DiS
mobil: 734 570 198
bohacova@ddfilipov.cz

staniční sestra:
Zuzana Bušová
mobil: 731 651 413
busova@ddfilipov.cz

úseková sestra, zdravotně-sociální pracovnice pobytových služeb:
Markéta Dohnalová
mobil: 734 254 836
dohnalova@ddfilipov.cz


terénní služby

Pečovatelská služba Šluknovska
Asistenční služba Šluknovska

pracoviště Londýnská

Londýnská 564/2
407 53 Jiříkov

tel.: 413 035 320-1

vedoucí úseku terénních služeb, sociální pracovnice:
Mgr. Jana Podzimková, DiS
mobil: 604 298 497
podzimkova@ddfilipov.cz

Náš tým terénních pracovníků:
Monika Ayoubová

Jiří Benčík

Jana Doležalová

Pavlína Hejkalová

Milada Hornychová

Barbora Kielbasová

Markéta Machačová

Hana Marková

Šárka Mikešová

Marcela Tejnorová

ostatní

Ing. Bc. Jan Sembdner
tel.: 412 337 036, mobil: 602 702 098
Od 12. 12. 2018 p. Sembdner již nevykonává funkci ředitele organizace!

Lenka Švecová
Již nepracuje v organizaci.

Ondřej Prkna
Již nepracuje v organizaci.


Copyright © 2010   |   DOMOV DŮCHODCŮ FILIPOV   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice