hlavička webu

Aktuality


Momentálně není uložena žádná aktuální zpráva.

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Ústecký kraj

Město Jiříkov

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky

MSM Group

Kde nás najdete

Kliknutím otevřete nové okno s mapou.

Fotogalerie

Rok 2021
photoAlbum photoAlbum
Album-306 - Vánoční posezení

Ve středu 22. prosince jsme se sešli na kulturním sále, abychom společně oslavili blížící se Vánoce. Při této příležitosti byly rozdány dárky s přáníčky od žáků ze Základní školy Pastelka Rumburk a dětí z Mateřské školy Sukova Rumburk, které našim seniorům udělaly velkou radost. Všem dárcům ze srdce děkujeme.
Sálem zněly vánoční koledy a celým dopolednem nás svým zpěvem a hrou na klávesy provázel Jaroslav Porta.
Jana Nerudová, DiS.
úsek sociálně aktivizační
photoAlbum photoAlbum
Album-305 - Pečeme cukroví
photoAlbum photoAlbum
Album-304 - Vystoupení dětí z MŠ Slunečnice Jiříkov

Ve čtvrtek 9. prosince nás navštívily ti nejmenší - děti z Mateřské školy Slunečnice Jiříkov. Připravily si pro naše seniory pásmo písniček a básniček s vánoční tématikou. Krátké vystoupení proběhlo na terase Domova a i přes poletující vločky a chladné počasí si to všichni přítomní užili. Děti za pomoci paní učitelky vyrobily malé dárečky - sněhuláčky, kterými obdarovaly naše seniory. Dětem jsme předali něco dobrého „na zub“ a vánoční věnec vyrobený našimi klientkami. Těšíme se na brzké společné setkání.
Jana Nerudová, DiS.
úsek sociálně aktivizační
photoAlbum photoAlbum
Album-303 - Mikulášské posezení

První prosincové pondělí jsme se sešli na kulturním sále, kde se konalo Mikulášské posezení. Všichni obdrželi mikulášskou nadílku a celým dopolednem nás svou hudbou a zpěvem provázel Jaroslav Porta.
photoAlbum photoAlbum
Album-302 - 50. výročí zahájení poskytování sociálních služeb

První listopadový den tohoto roku si připomeneme významné jubileum - 50. výročí od zahájení poskytování sociálních služeb v našem Domově.
„Střípky“ z historie a nedávné minulosti…
Pokud vzpomeneme historický původ budovy, je třeba se vrátit až do devatenáctého století, kdy v těsné blízkosti významného poutního kostela a později baziliky Sv. Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově, vznikal z potřeby poutníků klášter, který byl zasvěcen řeholnímu řádu Redemptoristů, kteří již v roce 1881 vykonávali klášterní činnost.
Byl zřízen i noviciát, a to v letech 1914 – 1915, kdy byl přistaven další a také poslední trakt koleje do dnešní podoby popisného čísla 65.
S utvářením státní hranice byl objekt zhruba v roce 1953 obsazen a využíván pro výcvik pohraničního vojska a dále sloužil jako kasárna. V roce 1966, po odstranění zátarasů na státní hranici, byla kasárna opuštěna a budova nevyužita.
Nový účel využití dostala budova následnými úpravami a přestavbou na Domov pro seniory. Po stavebních úpravách byl provoz s názvem Domov důchodců Filipov zahájen 1. listopadu 1971 s kapacitou 105 míst. Součástí dokumentace Domova je mimo jiné i ručně psaná „Kniha obyvatel“ (klientů domova), vedená od roku 1971 až do současnosti. Filipovský domov patřil v 70. a 80. letech k nejlepším ústavním zařízením v rámci okresu Děčín.
V říjnu roku 1993 byla podepsána partnerská smlouva mezi DD Filipov a Domovem pro seniory Oberland a v následujícím roce byl uspořádán první ročník Filipovských olympijských her. V červenci roku 1997 vznikl Senior Band, který byl vzorem pro vznik dalších hudebních skupin seniorů, například Bystřanka v DD Bystřany, DD Modrý kámen v Mnichově Hradišti, Herrnhut v Oberlandu a jiné.
Od 1. ledna 2013 změnilo toto zařízení název na Domov „Srdce v dlaních“. Současný Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov je domovem pro osoby, kterým poskytuje jistotu klidu domova, zajišťuje důstojné zázemí ve stáří nebo zdravotním hendikepu. Poskytuje služby osobní povahy, podporuje soběstačnost obyvatel s respektem k jejich individuálním potřebám a vytváří domácí prostředí. Posláním domova je poskytovat sociální službu a péči lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
V roce 2014 jsme oslavili dvě současně výjimečné události. Sto let od postavení budovy Domova a sto let od povýšení Jiříkova (dekretem Františka Josefa I.) na město.

Ve čtvrtek 16. září jsme se sešli s klienty a zaměstnanci v areálu Domova, abychom společně oslavili tento významný den. Pozvání přijali i představitelé města Jiříkova – starosta pan Michal Maják, místostarosta Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS., vedoucí odboru vnitřní správy Mgr. Jiří Semerád a pan Oldřich Podzimek, bývalý ředitel DD Filipov. Po úvodním slovu a přivítání všech přítomných panem starostou, nás pan Podzimek seznámil a „pamětníkům“ připomněl důležité události Domova, tak, jak šel čas…
V průběhu odpoledne vystoupil Senior Band pod vedením Jaroslava Porty, děvčata z úseku sociálně aktivizačního si připravila tanec Jerusalema, ke kterému se přidali i další zaměstnanci, děti z Dětského domova Lipová předvedly rytmické vystoupení za doprovodu hudby a zazpívaly několik písniček. Na závěr programu nám pan Jaroslav Vöröš se svými kolegy a jejich psími kamarády předvedli nácvik obran, bull sport, nácvik poslušnosti a agility. Celé odpoledne nás provázel svou hudbou a zpěvem pan Jaroslav Porta. Děkujeme všem zúčastněným za milé setkání.

Jana Nerudová, DiS.
úsek sociálně aktivizační

Zdroje:
p. Oldřich Podzimek
www.ddfilipov.cz
photoAlbum photoAlbum
Album-301 - "Bramboračka"

První zářijové úterý jsme s naším čtyřčlenným družstvem vyrazili do nedalekých Mikulášovic, kde se konala soutěž ve vaření bramborové polévky v kotlíku na otevřeném ohni. Akci každoročně pořádá DOZP Brtníky a my přijeli pokusit své štěstí letos poprvé. Základní suroviny byly dodány pořadatelem, jinak si každý mohl přivézt vlastní „tajné ingredience“ a uvařit tu „nej“ bramboračku. Porota to neměla vůbec jednoduché. Hodnotila se rychlost přípravy polévky (od rozdělání ohně až po její uvaření), dále chuť a konzistence.
Vybrat tu nejchutnější dalo opravdu zabrat. Zatímco porotci ochutnávali a hodnotili, soutěžící poobědvali každý svou, vlastními silami uvařenou polévku a opekli si buřty. Velmi oceňuji snahu celého družstva, kdy každý jeden přidal ruku k dílu a společnými silami jsme si „vyvařili“ krásné druhé místo z celkového počtu dvanácti týmů. Blahopřejeme a těšíme se na následující ročník této „super“ akce.

Jana Nerudová, DiS.
úsek sociálně aktivizační
photoAlbum photoAlbum
Album-300 - Loučení s létem Potoky

Poslední srpnové pondělí jsme s naším čtyřčlenným družstvem vyrazili natěšeni do Domova v Potokách na XIII. ročník Loučení s létem. Po vřelém přijetí od pana ředitele a pracovnic volnočasových aktivit jsme se posadili na svá místa a vyčkali na zahájení. Během čekání jsme poobědvali a pochutnali si na občerstvení, které pro nás bylo připraveno. Po zahájení následoval společný tanec zaměstnanců Domova a několik písní v podání tamních klientů. Jejich vystoupení nepokazila ani vydatná dešťová přeháňka, která vydržela poměrně dlouho. Když se déšť trochu umoudřil, pustili se všichni do připravených soutěží. Při plnění úkolů na téma „retro“ se naši klienti cítili jako ryba ve vodě. Poznávali různé předměty, doplňovali kvíz a přiřazovali kartičky současných předmětů ke kartičkám se stejně vypadajícími předměty z doby minulé. Neméně dobře si vedli i v hodu na cíl či ve věšení kolíčků. Se svými výkony se jako družstvo umístili na krásném druhém místě a zaslouženě si převzali medaili, dort a další drobné odměny. Po vyhlášení výsledků, ze kterých mělo celé družstvo obrovskou radost, jsme ještě poseděli při hudbě, zpěvu a občerstvení. Plni dojmů a spokojeni jsme kolem páté hodiny vyrazili zpět k našemu Domovu.

Jitka Garžová
úsek sociálně aktivizační
photoAlbum photoAlbum
Album-299 - Letní grilování

Poslední červencové úterý jsme se s našimi klienty sešli na terase Domova při společném grilování. K poslechu a dobré náladě nám zahrál a zazpíval Jaroslav Porta. Všichni jsme si to náramně užili a těšíme se na další společné posezení.

Jana Nerudová, DiS.
úsek sociálně aktivizační
photoAlbum photoAlbum
Album-298 - Vítání léta

Ve středu 23. června jsme měli možnost sejít se na terase našeho Domova a společně přivítat léto. Klientky, které navštěvují ergo dílnu, vyrobily dekoraci na stoly a pergolu v podobě květin a girland. O výborný sladký dezert se postaraly naše paní kuchařky a s grilováním masa ochotně pomohli Míra s Jirkou. K dobré náladě hrál a zpíval Jaroslav Porta, který je mezi klienty velmi oblíbený. Podle slov mnoha klientů, se jim vítání léta moc líbilo a už se těší na konání další akce.

Jitka Garžová
Úsek sociálně aktivizační
photoAlbum photoAlbum
Album-297 - Sportovní hry

Filipovské olympijské hry
V našem Domově probíhá každoročně několik tradičních akcí, které se staly neodmyslitelnou součástí kulturního a společenského života našich klientů. Největší akcí Domova se staly Filipovské olympijské hry, kterých se účastní i družstva ze spřátelených Domovů. Poprvé se hry uskutečnily již v roce 1994. Zúčastnila se tři družstva a soutěžilo se v šesti disciplínách na kulturním sále. Časem se navýšil nejen počet soutěžních družstev, ale i množství a rozmanitost jednotlivých disciplín, které probíhají na zahradě našeho Domova. V roce 2019 soupeřilo o vítězný pohár neuvěřitelných dvacet jedna týmů. V loňském roce bohužel musela být tato dlouholetá tradice z důvodu epidemiologických opatření zrušena. Jinak tomu nebude ani letos, a proto jsme pro naše klienty uspořádali sportovní hry v podobném duchu, jako se odehrávaly kdysi na začátku jejich zrodu. Soutěžilo se na kulturním sále ve čtyřech disciplínách, a to v košíkové, dírkované, šule a ve shazování kuželek. Celkem se přihlásilo třicet klientů. Zvlášť soutěžili muži a zvlášť ženy, ale jinak každý sám za sebe. Všichni se snažili o co nejlepší výsledek a vzájemně se podporovali, a když jim to zrovna nevyšlo, brali to s úsměvem. Po vyhlášení výsledků neodešel nikdo s prázdnou, kromě hlavních výher, si každý zúčastněný odnesl za svoji snahu a vytrvalost drobnou odměnu.
Jitka Garžová, úsek sociálně aktivizační
photoAlbum photoAlbum
Album-296 - Lednové skupinové aktivity
photoAlbum photoAlbum
Album-295 - ZŠ Pastelka Rumburk

Děkujeme žákům a kolektivu Základní školy Pastelka Rumburk za krásné vánoční dekorace:).
photoAlbum photoAlbum
Album-294 - Ježíškova vnoučata

Vážení dárci, milá Ježíškova vnoučata,
z celého srdce Vám děkujeme, že jste si v této nelehké době našli chvilku a neváhali udělat radost a splnit vánoční přání našim seniorům v Domově „Srdce v dlaních“ ve Filipově. Rok 2020 byl pro nás všechny v mnoha ohledech náročný a vzhledem k opatřením souvisejících s nouzovým stavem, nebylo umožněno osobní předání dárků Vámi, Ježíškovými vnoučaty, našim seniorům, jak tomu bylo v letech minulých. V posledním týdnu před Vánoci jsme uspořádali slavnostní předání Vašich dárků. Mohu říci, že už nebylo překvapením, že každý jeden dárek obsahoval i spoustu drobných dárečků „navíc“, pro radost, například krásná přání, kresby od těch nejmenších, dopisy, sladkosti nebo talismany pro štěstí. Nesmírně si toho vážíme. Jak jsem již zmiňovala v letech minulých, vznikla zde i „přátelství na dálku“ a Vy se ptáte v průběhu celých čtyř let existence tohoto projektu, jak se daří „Vašim dědečkům a babičkám“, které jste v prvním roce obdarovali. Posíláte přání k narozeninám, drobné dárky pro radost nebo pohlednice z dovolené. Ne všichni mají to štěstí mít rodinu. Vy, Ježíškova vnoučata, znovu a znovu dokazujete, že na osamělé seniory někdo myslí, a to s láskou.
Dnešní doba není nakloněna kulturním zážitkům, a to byla výzva pro pracovníky Českého rozhlasu, kteří přišli opět s úžasným nápadem. Možnost videohovoru se známou osobností. Velice rádi jsme tuto nabídku přijali a zprostředkovali videohovor dvěma našim klientkám s panem Alešem Cibulkou, kterého si obě společně vybraly. Počáteční tréma opadla a hovor plynul, jakoby se všichni znali odjakživa :-). Krásný zážitek, na který stále s radostí vzpomínají.

Velké poděkování patří autorům projektu, pracovníkům Českého rozhlasu a především Vám Ježíškovým vnoučatům, že jste se opět postarali o krásné okamžiky, které jsme mohli s našimi klienty při předávání dárků od Vás sdílet.

Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí a spoustu důvodů k radosti :-).

Jana Nerudová, DiS.
úsek sociálně aktivizační
Domov „Srdce v dlaních“

Prohlášení o přístupnosti   |   GDPR   |   Whistleblowing   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Stránky udržuje: webmaster@ddfilipov.cz