hlavička webu

Aktuality


Momentálně není uložena žádná aktuální zpráva.

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Ústecký kraj

Město Jiříkov

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky

MSM Group

Kde nás najdete

Kliknutím otevřete nové okno s mapou.

Čím se řídíme

Čím se řídíme a z čeho vycházíme

 • Listina základních práv a svobod – součást ústavy ČR.
 • Všeobecná deklarace lidských práv.
 • Občanský zákoník.
 • Zákony ČR v oblasti sociálního zabezpečení.
 • Domácí řád Domova "Srdce v dlaních" ve Filipově
 • Standardy kvality sociálních služeb
 • Etický kodex zaměstnanců Domova
 • Vnitřní směrnice Domova
Zásady poskytovaných pobytových služeb

 • individuální přístup ke každému klientovi, každý klient má podle svého zdravotního a psychického stavu jiné potřeby, proto se snažíme pomocí klíčových pracovníků pomáhat klientům upravit poskytovanou službu co nejvíce „na míru“ každému klientovi
 • respektování práv klienta, jeho volby a přání
 • komunikace na všech úrovních (verbální i neverbální)
 • porozumění, empatie, trpělivost, tolerance, vzájemná úcta a slušnost
 • nastolení příjemné a vstřícné atmosféry
 • týmová spolupráce, odbornost a profesionalita
 • nestrannost
 • srozumitelnost
 • poskytnout klientovi sociální službu dle jeho individuálních osobních přání a poskytnout podporu při jejich realizaci
 • napomáhat adaptaci klientů na nové prostředí
 • spolupráce s dalšími organizacemi v zájmu klientů

Domov chce být místem, kde se v bezpečném a klidném prostředí zachovává důstojnost a jedinečnost každého klienta a kde jsou zaměstnanci s klienty v partnerském kontaktu.

Etický kodex pracovníků Domova "Srdce v dlaních"

Prohlášení o přístupnosti   |   GDPR   |   Whistleblowing   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Stránky udržuje: webmaster@ddfilipov.cz