hlavička webu

Aktuality


Momentálně není uložena žádná aktuální zpráva.

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Ústecký kraj

Město Jiříkov

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky

MSM Group

Kde nás najdete

Kliknutím otevřete nové okno s mapou.

Pečovatelská služba

Poskytovat přiměřenou míru péče, pomoci a podpory klientům v těch úkonech, které sami nezvládají z důvodu nepříznivé sociální situace nebo snížené soběstačnosti, v jejich přirozeném prostředí a při zachování způsobu jejich života v domácnosti co nejdéle.

Osoby bez omezení věku:

 • s chronickým onemocněním
 • s kombinovaným postižením
 • se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Pečovatelská služba je poskytována ve východní části Šluknovského výběžku (především v obcích a městech Jiříkov, Rumburk, Staré Křečany, Šluknov, Krásná Lípa a Varnsdorf), v domácnostech klientů, každodenně od 7:00 do 21:00 hod.

Maximální okamžitá kapacita je 5 osob, v době od 19.00 – 21.00 hod., v sobotu, neděli a ve svátky je okamžitá kapacita 1 osoba. Pracovníkům osobní asistence slouží jako zázemí objekt v Jiříkově, na adrese Londýnská 564/2, Jiříkov.

 • individuální přístup – respekt k přání, vůli a vlastnímu rozhodnutí klienta, společnou cestou jsou určeny individuální potřeby a přání každého člověka,
 • respektování základních lidských práv a svobod – respektujeme práva klienta, jeho důstojnost a svobodné rozhodnutí, zachováváme mlčenlivost,
 • princip spolupráce – spolupráce s odbornými lékaři, městskými a obecními úřady a dalšími poskytovateli sociálních služeb,
 • princip subsidiarity – nejdříve zjišťujeme co zvládne klient sám, s pomocí rodiny a osob blízkých, sousedů, místní či obecní komunity, co je možné vyřešit pomocí veřejné či komerční služby a o zbytek se postaráme my.

Pečovatelská služba je poskytována v rozsahu základních činností, které jsou uvedeny v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Nemá Vám kdo pomoci z rodiny nebo z okolí, nevíte si rady?
Je tedy čas obrátit se na nás.
V čem konkrétně Vám můžeme pomoci?

 • Pomůžeme Vám s běžným chodem domácnosti a s péčí o Vaši osobu, budeme Vám pomáhat u koupele, sprchování, mytí, čištění zubů.
 • Nedaří se Vám připravit si jídlo a pak jej konzumovat? Pomůžeme Vám s přípravou stravy a také s podáním.
 • Doprovodíme Vás k lékaři, na různé úřady, v době volna i do kavárny či obchodu, ke kadeřníkovi nebo Vám zprostředkujeme požadovanou službu.
 • Pomůžeme s orientací jak doma, tak i venku mimo domov.
 • Poradíme Vám s finančními problémy a s hospodařením v domácnosti, podáme Vám základní informace o způsobu vyřizování různých úředních záležitostí (důchody, příspěvky na péči, matrika) u různých institucí (sociální odbor, Městský nebo Obecní úřad, Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení).
 • Dovedeme zprostředkovat kontakt s odbornými lékaři, s domácí zdravotnickou péčí (NOEMA), s veřejně nebo komerčně dostupnými službami (úklidové firmy, dovoz stravy a potravin, praní prádla a mandlování).
 • A nebude-li jiná možnost, jak zajistit drobný úklid domácnosti nebo nákup či dovoz stravy, tak pomůžeme i s tím.

Jednání se zájemcem se většinou vede v domácnosti zájemce z důvodu celkového posouzení nepříznivé sociální situace.

Nepříznivá sociální situace je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
(dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)


Postup jednání se zájemcem:

 • prvotní informace získá zájemce při prvním kontaktu se sociální pracovnicí,
 • sociální pracovnice si domluví osobní schůzku se zájemcem,
 • sociální pracovnice při osobní schůzce se zájemcem zjišťuje jeho nepříznivou sociální situaci, jeho požadavky, cíle, které budou možné realizovat prostřednictvím naší služby, zájemci jsou sděleny všechny potřebné informace k realizaci služby,
 • jsou domluveny úkony a rozsah poskytované péče,
 • zájemci je vysvětlen proces individuálního plánování.

Výsledkem tohoto jednání je písemný Záznam z jednání se zájemcem a vyplněná Žádost o poskytování služby. Pokud je sociální situace zájemce nepříznivá a spadá do cílové skupiny, je možné ihned na této schůzce podepsat i Smlouvu o poskytování služby, nebo jej zařadit do evidence zájemců (pořadník čekatelů).


Prohlášení o přístupnosti   |   GDPR   |   Whistleblowing   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Stránky udržuje: webmaster@ddfilipov.cz