hlavička webu

Aktuality


Momentálně není uložena žádná aktuální zpráva.

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Ústecký kraj

Město Jiříkov

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky

MSM Group

Kde nás najdete

Kliknutím otevřete nové okno s mapou.

Služba osobní asistence

Osobní asistence, terénní sociální služba Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, je podpořena v rámci projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 5, který je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175.

Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1. 9. 2022 do 31. 3. 2025

Odborně a individuálně podporovat osoby v nepříznivé sociální situaci, které potřebují pomoc v nezbytně nutném rozsahu s činnostmi, které zvládají jen částečně. To jim umožní žít ve svém přirozeném prostředí a plnohodnotně se zapojit do běžného života.

Osoby bez omezení věku:

 • se zdravotním postižením
 • senioři
 • s chronickým onemocněním

Osobní asistence je poskytována ve východní části Šluknovského výběžku (především v obcích a městech Jiříkov, Rumburk, Staré Křečany, Šluknov, Krásná Lípa a Varnsdorf), v domácnostech klientů, nepřetržitě.

Maximální okamžitá kapacita je 1 osoba. Pracovníkům osobní asistence slouží jako zázemí objekt v Jiříkově, na adrese Londýnská 564/2, Jiříkov.

 • individuální přístup – respekt k přání, vůli a vlastnímu rozhodnutí klienta, společnou cestou jsou určeny individuální potřeby a přání každého člověka,
 • respektování základních lidských práv a svobod – respektujeme práva klienta, jeho důstojnost a svobodné rozhodnutí, zachováváme mlčenlivost,
 • princip spolupráce – spolupráce s odbornými lékaři, městskými a obecními úřady a dalšími poskytovateli sociálních služeb,
 • princip subsidiarity – nejdříve zjišťujeme co zvládne klient sám, s pomocí rodiny a osob blízkých, sousedů, místní či obecní komunity, co je možné vyřešit pomocí veřejné či komerční služby a o zbytek se postaráme my.

Osobní asistence je poskytována v rozsahu základních činností, které jsou uvedeny v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Nemá Vám kdo pomoci z rodiny nebo z okolí, nevíte si rady?
Je tedy čas obrátit se na nás.
V čem konkrétně Vám můžeme pomoci?

 • Dopomůžeme Vám s běžným chodem domácnosti a s péčí o Vaši osobu, budeme Vám asistovat u koupele, sprchování, mytí, čištění zubů.
 • Nedaří se Vám připravit si jídlo? Pomůžeme jak s přípravou, tak i uvařením a podáním.
 • Dovedeme Vám pomoci i s doprovodem k lékaři, na různé úřady, ale i v době volna do kavárny či obchodu, ke kadeřníkovi nebo na návštěvu, do školy či zaměstnání.
 • Poskytneme Vám podporu při orientaci jak doma, tak i venku mimo domov.
 • Umíme poradit s finančními problémy a s hospodařením v domácnosti, podáme Vám základní informace o způsobu vyřizování různých úředních záležitostí (důchody, příspěvky na péči, matrika) u různých institucí (sociální odbor, Městský nebo Obecní úřad, Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení).
 • Budeme s Vámi nacvičovat a trénovat takové činnosti, které se Vám úplně nedaří.
 • Dovedeme zprostředkovat kontakt s odbornými lékaři, s domácí zdravotnickou péčí (NOEMA), s veřejně nebo komerčně dostupnými službami (úklidové firmy, dovoz stravy a potravin, praní prádla a mandlování).
 • A nebude-li jiná možnost, jak zajistit drobný úklid domácnosti nebo nákup či dovoz stravy, tak pomůžeme i s tím.

Jednání se zájemcem se většinou vede v domácnosti zájemce z důvodu celkového posouzení nepříznivé sociální situace.

Nepříznivá sociální situace je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
(dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)


Postup jednání se zájemcem:

 • prvotní informace získá zájemce při prvním kontaktu se sociální pracovnicí,
 • sociální pracovnice si domluví osobní schůzku se zájemcem,
 • sociální pracovnice při osobní schůzce se zájemcem zjišťuje jeho nepříznivou sociální situaci, jeho požadavky, cíle, které budou možné realizovat prostřednictvím naší služby, zájemci jsou sděleny všechny potřebné informace k realizaci služby,
 • jsou domluveny úkony a rozsah poskytované péče,
 • zájemci je vysvětlen proces individuálního plánování.

Výsledkem tohoto jednání je písemný Záznam z jednání se zájemcem a vyplněná Žádost o poskytování služby. Pokud je sociální situace zájemce nepříznivá, spadá do cílové skupiny a my jako poskytovatel služby máme volnou kapacitu, je možné ihned na této schůzce podepsat i Smlouvu o poskytování služby. V případě obsazené kapacity zařadíme žadatele o službu do evidence zájemců (pořadník čekatelů).

Požádat o poskytování sociální služby osobní asistence může kdokoliv, kdo se domnívá, že se případný zájemce nachází v nepříznivé sociální situaci a splňuje cílovou skupinu této služby.


... Zázemí pracovníků terénních služeb (foto kliknutím zvětšíte)

Telefonicky:
Bc. Bohuslava Goldbergová
sociální pracovnice a vedoucí úseku terénních služeb
mobil: 604 298 497

E-mailem:
goldbergova@ddfilipov.cz

Osobně či písemně:
Londýnská 564/2
407 53 Jiříkov


V sousedství je Kaple Božského srdce Páně.

Odkaz na polohu (mapy.cz)

V případě zájmu o naši službu nás kontaktujte a naši pracovníci Vás navštíví.

Prohlášení o přístupnosti   |   GDPR   |   Whistleblowing   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Stránky udržuje: webmaster@ddfilipov.cz