hlavička webu

Aktuality


Momentálně není uložena žádná aktuální zpráva.

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Ústecký kraj

Město Jiříkov

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky

MSM Group

Kde nás najdete

Kliknutím otevřete nové okno s mapou.

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je součástí Domova "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov a poskytuje pobytové a sociální služby dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Domov se zvláštním režimem se nachází v prvním a druhém patře budovy Domova "Srdce v dlaních" v Jiříkově, Filipov č. p. 65.

Kapacita je 74 míst.

Poslání domova

Poslání domova se zvláštním režimem je poskytnout pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby ve formě ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb s poskytováním poskytované služby domova se zvláštním režimem na základě individuálně určených potřeb osob.

Cílem domova se zvláštním režimem je klient, který:

 • má vytvořeny podmínky k tomu, aby se snažil překonat nepříznivou sociální situaci,
 • je podporován k samostatnosti,
 • může využívat dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě,
 • zůstává součástí přirozeného místního společenství,
 • má podporu při rozhodování a uskutečňování svých každodenních záležitostí,
 • má zajištěné bydlení, stravu, péči, úklid,
 • má zajištěnou péči o své zdraví.

Cílová skupina

Služba je určená osobám starším 54 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Odmítnout zájemce o sociální službu lze pouze v těchto důvodech:

 • nedostatečná kapacita Domova (žádost není odmítnuta, ale je zařazena do evidence žadatelů o službu),
 • pokud Domov neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (jiná cílová skupina),
 • pokud zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí takové sociální služby, vyžaduje soustavné ošetření ve zdravotnickém zařízení,
 • pokud zdravotní stav nevede ke snížené soběstačnosti a nepotřebuje pravidelnou pomoc jiné osoby,
 • pokud je zájemce závislý na drogách, alkoholu nebo jiných návykových látkách,
 • pokud zájemce trpí infekčními onemocněními (dle Vyjádření lékaře),
 • pokud zájemci byla v době méně než 6 měsíců zpětně vypovězena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu hrubého porušení této smlouvy.
Základní činnosti

Poskytnutí ubytování

Ubytování je poskytováno v 1 lůžkových, 2 lůžkových a 3 lůžkových pokojích, které jsou vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky, nočními stolky, jídelním stolem a židlemi, a uzamykatelnými šatními skříněmi, z nichž některé jsou umístěny na společné chodbě. Pokoj je po dohodě možné dovybavit vlastní televizí, případně rádiem. Na patře jsou k dispozici společná koupelna, kde je možné využít jak vany, tak sprchového koutu, kuchyňka, umývárny, WC, společenská místnost a ergo dílna. Mimo svůj pokoj může klient obvyklým způsobem užívat společně s ostatními klienty jídelnu, kavárnu „Babeta“, společenskou místnost, ergo dílnu, zastřešenou terasu, zahradu, chodby a výtahy.

V přízemí budovy je kantýna a společná jídelna. Klienti mají možnost si nakoupit i přímo na pokoji, kdy je 2x v týdnu navštěvuje pracovnice kantýny. Sesterna a denní místnost pracovnic přímé obslužné péče jsou součástí tohoto oddělení. Součástí ubytování je úklid pokojů a společných prostor, pravidelná výměna lůžkovin a praní prádla.

Poskytnutí stravy

V domově je pro klienty zajištěno celodenní stravování. Na doporučení lékaře se dle zdravotního stavu klientům připravuje strava normální, diabetická, dieta žlučníková, případně kombinace diet při různých zdravotních potížích. Tekutiny jsou klientům k dispozici celodenně v nápojových nádobách umístěných na vyhrazených místech (jídelna, chodby).

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • oblékání (výběr oblečení, oblékání, svlékání, zouvání apod.)
 • polohování (vstávání, uléhání, sezení, změna polohy, stání, chůze apod.)
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • orientace (v prostředí domova i mimo něj)

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • osobní hygiena (péče o ústa, vlasy, nehty, mytí těla)
 • pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V rámci aktivizačních činností a společenských akcí zabezpečujeme klientům styk s místní komunitou prostřednictvím vystoupení dětí ze základních a mateřských škol, zajišťujeme vystoupení různých skupin a umělců, pořádáme společné akce s jinými domovy a sociálními zařízeními. Pořádáme procházky a výlety po okolí. Navštěvujeme divadelní představení.

Zajištění aktivizačních a sociálně terapeutických činností

Tyto činnosti jsou zajišťovány pracovníky výchovně nepedagogických činností, ale i pracovníky přímé obslužné péče. Společně podporují veškeré úrovně vnímání klienta, aktivizují paměťové dráhy a snaží se udržet naučené dovednosti po co nejdelší dobu. Poskytujeme péči jako je canisterapie, muzikoterapie, fyzioterapie, různé techniky masáží, bazální stimulace, čtení, vzpomínkové rozhovory a další volnočasové aktivity. Přímo v domově je zajištěna pastorační činnost.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • zprostředkování kontaktů na organizace a instituce
 • poskytujeme základní poradenskou činnost
 • podporujeme při komunikaci na úřadech, napomáháme při vyplňování různých tiskopisů, doprovázíme na úřady
 • spolupracujeme s rodinou

Klientům mohou být, v souladu s vnitřními pravidly Domova, poskytovány jako fakultativní další činnosti za úhradu dle Sazebníku úhrad sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Domova „Srdce v dlaních“ v platném znění.

Na základě smluv se zdravotními pojišťovnami je poskytovatel oprávněn vykonávat, v případě indikace smluvního nebo registrujícího lékaře, některé zdravotnické úkony, které následně vykazuje zdravotní pojišťovně k úhradě.

Jednání se zájemcem

 • Kontaktní osobou pro jednání se zájemcem o sociální službu je sociální pracovnice.
 • E-mail: socialni@ddfilipov.cz, tel: 412 338 397, mobil 733 127 493.
 • Poskytuje informace o nabídce služeb, platebních podmínkách, vnitřních předpisech, podmínkách poskytnutí sociální služby apod.

Veškeré formuláře a ceníky platí pro Domov se zvláštním režimem i Domov pro seniory.

(Nahlédněte do sekce Domov pro seniory)

Prohlášení o přístupnosti   |   GDPR   |   Whistleblowing   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Stránky udržuje: webmaster@ddfilipov.cz