hlavička webu

Aktuality


Momentálně není uložena žádná aktuální zpráva.

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Ústecký kraj

Město Jiříkov

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky

MSM Group

Kde nás najdete

Kliknutím otevřete nové okno s mapou.

Domov pro seniory

Domov pro seniory je součástí Domova "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov a poskytuje pobytové a sociální služby dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Domov pro seniory se nachází v pravém křídle přízemí budovy Domova "Srdce v dlaních" v Jiříkově, Filipov č. p. 65.

Kapacita je 16 míst.

Poslání domova

Posláním domova pro seniory je pomoc a podpora osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, ve formě ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb s poskytováním sociální služby domova pro seniory na základě individuálně určených potřeb osob.

Domov vytváří podmínky k tomu, aby se klienti snažili překonat nepříznivou sociální situaci, podporuje je k samostatnosti, aby mohli využívat dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstali součástí přirozeného místního společenství, realizovali se a žili způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

Cílem domova pro seniory je klient, který:

 • má vytvořeny podmínky k překonání nepříznivé sociální situace,
 • je podporován k aktivitě, k soběstačnosti, k samostatnosti,
 • využívá všechny dostupné místní i externí zdroje k uspokojení svých potřeb,
 • zůstává součástí přirozeného místního společenství a rodinných a příbuzenských vztahů,
 • žije tak, aby mohl rozhodovat o každodenních záležitostech,
 • má zajištěné bydlení, stravu, péči, úklid,
 • má zajištěnou péči o své zdraví.

Cílová skupina

Služba je určená osobám starším 65 let, které mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Odmítnout zájemce o sociální službu lze pouze v těchto důvodech:

 • nedostatečná kapacita Domova (žádost není odmítnuta, ale je zařazena do evidence žadatelů o službu),
 • pokud Domov neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (jiná cílová skupina),
 • pokud zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí takové sociální služby, vyžaduje soustavné ošetření ve zdravotnickém zařízení,
 • pokud zdravotní stav nevede ke snížené soběstačnosti a nepotřebuje pravidelnou pomoc jiné osoby,
 • pokud je zájemce závislý na drogách, alkoholu nebo jiných návykových látkách,
 • pokud zájemce trpí Alzheimerovou demencí nebo jinými typy demencí,
 • pokud zájemce trpí psychiatrickým onemocněním,
 • pokud zájemce trpí infekčními onemocněními (dle Vyjádření lékaře),
 • pokud zájemci byla v době méně než 6 měsíců zpětně vypovězena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu hrubého porušení této smlouvy.
Základní činnosti

Poskytnutí ubytování

Ubytování je poskytováno v jednom 1 lůžkovém, třech 2 lůžkových a třech 3 lůžkových pokojích, které jsou vybaveny elektricky nebo mechanicky polohovatelnými lůžky, nočními stolky, jídelním stolem a židlemi, a uzamykatelnými šatními skříněmi. Pokoj je po dohodě možné dovybavit vlastní televizí, případně rádiem. Na každém patře jsou k dispozici společná koupelna, kde je možné využít jak vany, tak sprchového koutu, kuchyňka, umývárny, WC. Mimo svůj pokoj může klient obvyklým způsobem užívat společně s ostatními klienty jídelnu, kavárnu „Babeta“, společenskou místnost, ergo dílnu, zastřešenou terasu, zahradu, chodby a výtahy.

V přízemí budovy je kantýna a společná jídelna. Sesterna je v prvním patře budovy, denní místnost pracovnic přímé obslužné péče je ve druhém patře. Součástí ubytování je úklid pokojů a společných prostor, pravidelná výměna lůžkovin a praní prádla.

Poskytnutí stravy

V domově je pro klienty zajištěno celodenní stravování. Na doporučení lékaře se dle zdravotního stavu klientům připravuje strava normální, diabetická, dieta žlučníková, případně kombinace diet při různých zdravotních potížích. Tekutiny jsou klientům k dispozici celodenně v nápojových nádobách umístěných na vyhrazených místech (jídelna, chodby).

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • oblékání (výběr oblečení, oblékání, svlékání, zouvání apod.)
 • polohování (vstávání, uléhání, sezení, změna polohy, stání, chůze apod.)
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • orientace (v prostředí domova i mimo něj)

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • osobní hygiena (péče o ústa, vlasy, nehty, mytí těla)
 • pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V rámci aktivizačních činností a společenských akcí zabezpečujeme klientům styk s místní komunitou prostřednictvím vystoupení dětí ze základních a mateřských škol, zajišťujeme vystoupení různých skupin a umělců, pořádáme společné akce s jinými domovy a sociálními zařízeními. Pořádáme procházky a výlety po okolí. Navštěvujeme divadelní představení.

Zajištění aktivizačních a sociálně terapeutických činností

Tyto činnosti jsou zajišťovány pracovníky výchovně nepedagogických činností, ale i pracovníky přímé obslužné péče. Společně podporují veškeré úrovně vnímání klienta, aktivizují paměťové dráhy a snaží se udržet naučené dovednosti po co nejdelší dobu. Poskytujeme péči jako je canisterapie, muzikoterapie, fyzioterapie, různé techniky masáží, bazální stimulace, čtení, vzpomínkové rozhovory a další volnočasové aktivity. Přímo v domově je zajištěna pastorační činnost.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • zprostředkování kontaktů na organizace a instituce
 • poskytujeme základní poradenskou činnost
 • podporujeme při komunikaci na úřadech, napomáháme při vyplňování různých tiskopisů, doprovázíme na úřady
 • spolupracujeme s rodinou

Klientům mohou být, v souladu s vnitřními pravidly Domova, poskytovány jako fakultativní další činnosti za úhradu dle Sazebníku úhrad sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Domova „Srdce v dlaních“ v platném znění.

Na základě smluv se zdravotními pojišťovnami je poskytovatel oprávněn vykonávat, v případě indikace smluvního nebo registrujícího lékaře, některé zdravotnické úkony, které následně vykazuje zdravotní pojišťovně k úhradě.

Jednání se zájemcem

 • Kontaktní osobou pro jednání se zájemcem o sociální službu je sociální pracovnice.
 • E-mail: socialni1@ddfilipov.cz, mobil +420 733 127 493.

Sociální pracovnice poskytuje informace o nabídce služeb, platebních podmínkách, vnitřních předpisech, podmínkách poskytnutí sociální služby apod.


Veškeré formuláře a ceníky jsou společné pro obě pobytové služby - Domov pro seniory i Domov se zvláštním režimem.


(Nahlédněte do sekce Domov se zvláštním režimem)

Prohlášení o přístupnosti   |   GDPR   |   Whistleblowing   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Stránky udržuje: webmaster@ddfilipov.cz